اپلیکیشن کمک به بیماران مبتلا به افسردگی رونمایی شد

  • 1398/07/17
  • 10:01
اپلیکیشن کمک به بیماران مبتلا به افسردگی رونمایی شد

در نمایشگاه جیتکس اپلیکیشن های مختلفی رونمایی شده که یکی از آنها برای کمک به مبتلایان به افسردگی و دیگری برای شناسایی بیماری ها ژنتیکی نوزادان است.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار